Строителна компания „ВСК” ООД

Свободни обекти за продажба

Вход 5 - Етаж 5
Вход 4 - Етаж 5
Вход 1 - Етаж 5
Вход 3 - Етаж 5
Вход 2 - Етаж 5
Вход 5 - Етаж 6
Вход 5 - Етаж 7
Вход 5 - Етаж 8
Вход 5 - Етаж 9
Вход 4 - Етаж 6
Вход 4 - Етаж 7
Вход 4 - Етаж 8
Вход 4 - Етаж 9
Вход 4 - Етаж 10
Вход 5 - Етаж 10
Вход 3 - Етаж 6
Вход 3 - Етаж 7
Вход 3 - Етаж 8
Вход 3 - Етаж 9
Вход 3 - Етаж 10
Вход 2 - Етаж 6
Вход 2 - Етаж 7
Вход 2 - Етаж 8
Вход 2 - Етаж 9
Вход 2 - Етаж 10
Вход 1 - Етаж 6
Вход 1 - Етаж 7
Вход 1 - Етаж 8
Вход 1 - Етаж 9
Вход 1 - Етаж 10

ASTRAL Tower

© 2023 ВСК ООД
Всички права запазени.