Строителна компания „ВСК” ООД

Сливница

Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищната сграда, датираща от 1923 г.
РЗП
1 156 кв.м
Локация
гр. Варна
Година
Настоящ проект
Архитект
Светослав Станиславов
За проекта
Жилищната сграда попада в зоната на историческия градски център на град Варна. Разположена е на основната пешеходна артерия към Морска градина – булевард Сливница и улица Стефан Караджа, като в съседство е емблематичният хотел Черно Море. Контекстът на сградата е силно характерен поради архитектурно-историческите дадености и динамичността на централната зона.

Характерът на сградата е оформен от присъствието на варо-пясъчни пластики, декорации по фасадите и две скулптурни детски фигури на фронтона с автор Кирил Шиваров. Въпреки, че сградата не е архитектурен паметник, идеята за запазването на съществуващия ѝ облик и пластики е приложена в проекта за надграждане и преустройство. Заложено е възстановяване и реконструиране на архитектониката и художествената пластика на сградата най-близо до оригиналните, предвид лошото актуално състояние на някои от тях.

Водеща концепцията при съчетанието на историческото архитектурно наследство със съвременната намеса и дизайн е тенденцията, установена от десетилетия в европейската архитектурна практика. В проекта целенасочено е търсена различна архитектурна визия от съществуващата с цел отдаване на нужното уважение както към съществуващата сграда и духът на нейното време, така и към това на нашето съвремие. В новоизградената част водещи са изходните градоустройствени ограничения, съобразени със силуета на околните сгради. Използван е минималистичен растер и геометрия, така че да не доминира над тази на старата сграда и да действат в хармония. Заложени са висококачествени фиброциментови панели на конструкция за цялата новоизградена фасада откъм двете улици, включително и по покривните равнини. Динамика и характер в строгия подреден ритъм внася използването на различни по вид панели и позиционирането на големи отвори в дневните помещения по фасадите. Това допълнително подобрява ослънчаването предвид неблагоприятната ориентация и осигурява визуален контакт с входа на Морска градина. Фасадите на съществуващата сграда са възстановени с висококачествена гладка мазилка в бял земен тон. Надстрояването е решено в същата тоналност, така че сградата да въздейства с цялостен завършен облик.

Новата функционална реорганизация на пространствата и на сградата се изразяват в 4 жилищни етажа и 1 партерен с обществена функция. Всеки един жилищен етаж представлява един апартамент. Достъпът до жилищния вход се осъществява през проход откъм улица Стефан Караджа. Входът на общественото пространство се запазва откъм ъгъла на сградата, като има на разположение и собствен зелен двор във вътрешната част на имота.

Награди:
2021 | Животворна светлина - Велукс | Победител | Реконструкции – Жилищни сгради
2020 | Международни архитектурни награди Интерарх | Победител | Реконструкция
За проекта
Жилищната сграда попада в зоната на историческия градски център на град Варна. Разположена е на основната пешеходна артерия към Морска градина – булевард Сливница и улица Стефан Караджа, като в съседство е емблематичният хотел Черно Море. Контекстът на сградата е силно характерен поради архитектурно-историческите дадености и динамичността на централната зона.

Характерът на сградата е оформен от присъствието на варо-пясъчни пластики, декорации по фасадите и две скулптурни детски фигури на фронтона с автор Кирил Шиваров. Въпреки, че сградата не е архитектурен паметник, идеята за запазването на съществуващия ѝ облик и пластики е приложена в проекта за надграждане и преустройство. Заложено е възстановяване и реконструиране на архитектониката и художествената пластика на сградата най-близо до оригиналните, предвид лошото актуално състояние на някои от тях.

Водеща концепцията при съчетанието на историческото архитектурно наследство със съвременната намеса и дизайн е тенденцията, установена от десетилетия в европейската архитектурна практика. В проекта целенасочено е търсена различна архитектурна визия от съществуващата с цел отдаване на нужното уважение както към съществуващата сграда и духът на нейното време, така и към това на нашето съвремие. В новоизградената част водещи са изходните градоустройствени ограничения, съобразени със силуета на околните сгради. Използван е минималистичен растер и геометрия, така че да не доминира над тази на старата сграда и да действат в хармония. Заложени са висококачествени фиброциментови панели на конструкция за цялата новоизградена фасада откъм двете улици, включително и по покривните равнини. Динамика и характер в строгия подреден ритъм внася използването на различни по вид панели и позиционирането на големи отвори в дневните помещения по фасадите. Това допълнително подобрява ослънчаването предвид неблагоприятната ориентация и осигурява визуален контакт с входа на Морска градина. Фасадите на съществуващата сграда са възстановени с висококачествена гладка мазилка в бял земен тон. Надстрояването е решено в същата тоналност, така че сградата да въздейства с цялостен завършен облик.

Новата функционална реорганизация на пространствата и на сградата се изразяват в 4 жилищни етажа и 1 партерен с обществена функция. Всеки един жилищен етаж представлява един апартамент. Достъпът до жилищния вход се осъществява през проход откъм улица Стефан Караджа. Входът на общественото пространство се запазва откъм ъгъла на сградата, като има на разположение и собствен зелен двор във вътрешната част на имота.

Награди:
2021 | Животворна светлина - Велукс | Победител | Реконструкции – Жилищни сгради
2020 | Международни архитектурни награди Интерарх | Победител | Реконструкция
Етапи на проекта
© 2023 ВСК ООД
Всички права запазени.