bg en ru

„Варненска Строителна Компания” е регистрирана като дружество с ограничена отговорност през 2005 г. във Варненския Окръжен съд и е съучредител и редовен член на Камарата на Строителите в България. Дейността е ориентирана към инвестирането и реализацията на жилищни, търговски и административни сгради на територията на гр.Варна. Фирмата разполага със собствен квалифициран персонал, като редовно се организират курсове за квалификация и преквалификация. В процеса на дейността си компанията има създадени стабилни контакти и партньорски отношения. На тази основа са сключени много контракти за съвместна дейност. Проектирането на бъдещите сгради се извършва от утвърдили се проектански фирми. 

Фирмата прилага всички съвременни материали и технологии, доказали се в европейската строителна практика. Високото качество на строително-монтажните и ремонтни услуги, спазването на договорените условия и срокове на изпълнение при реализацията на проектите ни правят достойни конкуренти на утвърдили се имена в строителния бизнес. 
Целта ни е името " Варененска Строителна Компания" ООД да се превърне в синоним на прецизност и качество при изпълнението на възложените проекти, коректност и лоялност към клиентите и нашите партньори.
85000
ЗАСТРОЕНА
ПЛОЩ
700
ДОВОЛНИ
КЛИЕНТИ
14
ГОДИНИ
ОПИТ
35
ИЗПЪЛНЕНИ
ПРОЕКТА